Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016 (§ 57e, letecký zákon)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: