Definície základných pojmov (Článok 2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: