Záverečné a zrušovacie ustanovenia (Článok 6)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: