Držiteľ povolenia na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (definícia, Čl. 2, ods. (2), Rozhodnutie DÚ č. 1/2015)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: