Subjekt zodpovednosti pri činnosti lietadiel, spôsobilých lietať bez pilota (definícia, Čl. 2, ods. (3), Rozhodnutie DÚ č. 1/2015)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: