Povinnosť záložného systému riadenia diaľkovo riadených lietadiel (Článok 5, ods. (2), Rozhodnutie DÚ 1/2015)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: