Skúška z teoretických vedomostí osoby, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota (drony, RPAS, UAV, UAS)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: