Skúška z praktických zručností osoby, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota (drony, RPAS, UAS, UAV)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: