Ďalšie dôležité právne predpisy súvisiace s prácou v IKT firme

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: