Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: