Kvalifikačný systém (§ 89)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: