Odstupné, Odchodné (§ 76)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: