Údaje uvádzané v obchodnom styku (§ 3a)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: