Spôsobenie neplatnosti právneho úkonu a náhrada škody (§ 268)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: