Niektoré ustanovenia o právnych úkonoch (§ 266)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: