Neoprávnený zásah do počítačového systému (§ 247a)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: