Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva (§ 264)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: