Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi (§ 374)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: