Druhy sankcií (druhy trestov a ochranných opatrení)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: