Prednosť iných právnych aktov pred zákonmi (Čl. 7)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: