Spôsob ukladania povinností a obmedzenia základných práv a slobôd (Čl. 13)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: