Práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o osobe (Čl. 19)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: