Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností (Čl. 22)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: