Platnosť, účinnosť a záväznosť právneho predpisu

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace zákony

Súvisiace pojmy: