Common Development and Distribution License (CDDL)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: