Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Additional information

Links

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: