Povinnosť poskytnúť ďalšie informácie dotknutej osobe (dôležité, Článok 13, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: