Spracúvanie údajov fyzickou osobou na základe pokynov prevádzkovateľa (Článok 32, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: