Poskytnutie informácie o opatreniach dotknutej osobe (Článok 12, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: