Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby (Článok 12, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: