Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: