Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (Článok 13, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: