Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky (Článok 10, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: