Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti (Článok 45, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: