Povinnosť oznámeniť porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Článok 34, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: