Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (Článok 8, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: