Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti (Článok 96, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: