Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: