Spracúvanie bez potreby identifikácie (Článok 11, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: