Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Článok 53, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: