Právo na náhradu škody a zodpovednosť (Článok 82, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: