Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: