Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (Článok 22, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: