Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (Článok 17, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: