Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: