Povinnosti prevádzkovateľa pri overení súhlasu nositeľov rodičovských práv (Článok 8, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: