Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi (Článok 60, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: