Práva dotknutej osoby na prístup k údajom (Článok 15, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: