Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby (Článok 14, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: