Povinnosti zástupcov prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: